Doneren

Met een financiële bijdrage ondersteunt u het belangrijke werk van onze stichting. 

De afgelopen jaren heeft de stichting langs verschillende wegen financiële ondersteuning geboden waarmee de dagbesteding mogelijk wordt gemaakt. De basiskosten van de dagbesteding worden betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit is niet toereikend, de stichting zorgt ervoor dat de overige kosten worden gedekt. Dit gaat om kleine en om grote bedragen. Zo hebben we de afgelopen jaren het mogelijk gemaakt dat er ruimte is voor excursies, werkkleding, op de doelgroep afgestemde lesmaterialen en apparatuur waaronder een kassasysteem. 

Grote uitgaven betreffen de aanschaf van twee elektrische fietsen en in het bijzonder van een nieuwe elektrische bus in 2023. Het onderhoud ervan wordt mede gedekt door de logo’s op de bus. Zo maken kleine en grote bedragen de dagbesteding mogelijk!          

De stichting Zorg met Smaeck is een algemeen nut beogende instelling en heeft een Anbi status.